2019 р.

Франчук В.М. Огляд веб-орієнтованого віртуального середовища Proxmox. Девята Міжнародна науково-практична конференція FOSS LVIV-2019: Збірник наукових праць/ Львів, 18 -21 квітня 2019 року. – С. 30-33.

Франчук В.М. Розгортання системи MOODLE за допомогою віртуального середовища Proxmox. «MoodleMoot Ukraine 2019. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей сьомої міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, КНУБА, 24 травня 2019 р.). URL: http://2019.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=31.

Франчук В.М. Використання веб-орієнтованого віртуального середовища Proxmox в педагогічних закладах освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – № 21(28). – C. 43-48.

Франчук В.М.Комп'ютерні технології дистанційної освіти та тестування: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання)» Факультету інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова. укл. В.М. Франчук (в авторській редакції). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 р. – 22 с.

Франчук В.М. Організація комп’ютерних мереж: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення» Факультету інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова. укл. В.М. Франчук (в авторській редакції). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 р. – 25 с.

Франчук В.М. Безпека програм та даних: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення» Факультету інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова. укл. В.М. Франчук (в авторській редакції). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 р. – 30 с.

   

Останні надходження

   
   
© ALLROUNDER

Вхід