Франчук В.М. Використання веб-орієнтованого віртуального середовища Proxmox в педагогічних закладах освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – № 21(28). – C. 43-48.

 

   

Останні надходження

   
   
© ALLROUNDER

Вхід