2018 р.

Франчук В.М. Франчук Н.П. Стан та перспективи використання комп'ютерно-орієнтованих систем навчання// Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін» присвяченій 85-річчю від дня народження, кандидата фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи Горбачука Івана Тихоновича 18 січня 2018 року, Київ, Україна - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. - с. 158-161.

Франчук В.М. ОГЛЯД ВІЛЬНОПОШИРЮВАНИХ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ// Восьма науково-практична конференція FOSS LVIV-2018: Збірник наукових праць/ Львів, 27-30 квітня 2018 р. – С. 33-35.

Франчук В.М. ВИКОРИСТАННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ// Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2018): Черкаси, 17-18 травня 2018р. - Черкаси: ЧДТУ, 2018. - С 243-245.

Франчук В.М. РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ДАНИХ// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія N2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – No 20 (27). – C. 61-67.

Жалдак М.І., Рамський Ю.С., Франчук В.М., Франчук Н.П. Витоки факультету інформатики. Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – C. 3-6.

Франчук В.М. Стан та перспективи інформатизації навчального процесу на факультеті інформатики. Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – C. 39-41.

Франчук В.М., Колодрвіський І.М. Визначення показників Google Scholar для автоматизованої системи рейтингового оцінювання діяльності викладачів університету. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: Матеріали XІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ.- 2018. - С.88-90.

Франчук В.М. Комп’ютерні мережі: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку «014.09 Середня освіта (інформатика)», «122 Комп’ютерні науки», «126 Інформаційні системи та технології» Факультету інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова. укл. В.М. Франчук (в авторській редакції). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018 р. – 28 с.

Франчук В.М. Комп’ютерні мережі та хмарні обчислення: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку «122 Комп’ютерні науки» Факультету інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова. укл. В.М. Франчук (в авторській редакції). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018 р. – 28 с.

   

Останні надходження

   
   
© ALLROUNDER

Вхід